Místní knihovna ve Straškově-Vodochodech

Fotogalerie

III. pasování prvòáèkù  15.6.2012 Straškov Vodochody15.6.12012II. pasování prvòáèkù na ètenáøe 2011II. pasování prvòáèkù na ètenáøe  2011I. pasování prvòáèkù na ètenáøe 28.5.2010