Místní knihovna ve Straškově-Vodochodech

Služby

Půjčování naučné literatury a beletrie pro děti i dospělé
 
Počet svazků v knihovně: 4 117
 
Předplatné periodik: Květy, Vlasta, Kreativ
 
Bezplatný přístup na internet
 
 
Knihovna využívá automatizovaný knihovnický systém KOHA

Termíny výměnných souborů: 14.2., 9.5., 1.8., 24.10. 2019