Místní knihovna ve Straškově-Vodochodech

Oslava výročí

Dne 26.3. 2012 oslavila knihovnice Mgr. Miloslava Krausová knihovnické jubileum. Knihovnictví se intenzivně věnuje spolu se svým manželem již 25 let.

Pod jejím vedením se knihovna zařadila mezi první automatizované obecní knihovny.   Přejeme hodně štěstí a sil do dalších let a děkujeme.